Thông báo thực hiện BHYT 09 tháng năm 2024 đối với HSSV
05/03/2024 - Lượt xem: 227

Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202403/Images/tbbhyt09thanghssv-20240305103931-e.jpg

Xem danh sách cơ sở đăng ký khám chữa bệnh:  TẠI ĐÂY

Tải tờ khai BHYT học sinh - sinh viên: TẠI ĐÂY